برای مشاهده مجله ها بهتر هست از مرورگر کروم

استفاده شود یا اگر با مرورگر فایرفاکس باز کردید حتما پلاگین ادوب فلش پلیر را روی آن نصب کنید

محدوده یک

مجله شماره 122 منطقه 22 تهران: ویژه مهر ماه 1396 (176 صفحه) پخش در شهرک گلستان ، زیبادشت بالا و پایین، دهکده ، هوانیوز، صدرا، کوهک ، نمونه باقری ،ساحل ، آزاد شهر و پیکانشهر...

مشاهده

محدوده 2

مجله شماره 94 پخش در نیمه شمالغربی منطقه 5 شهرداری تهران جنت آباد شمالی ، مرکزی گلستان ، شهران کن ، کوهسار ، شهرک نفت ، شاهین شمالی، سیمون بولیوار، بعثت، ویژه مهرماه 96 (28 صفحه)

مشاهده

محدوده3

مجله شماره 95 پخش در نیمه جنوبغربی منطقه 5 شهرداری تهران جنت آبادجنوبی -شهرزیبا- اندیشه-سازمان آب-کاشانی-بهار شمالی و جنوبی-چهار باغ-شاهین جنوبی-بلوار تعاون-آلاله-شریانی-پیامبر غربی- الهام مهر ماه96(32صفحه)

مشاهده

محدوده4

مجله شمراه  81 ویژه مهرماه 1396 پخش در نیمه شمالغربی منطقه5 شهرداری تهران: پونک ، سردار جنگل ، باغ فیض ، شهرک ارغوان ، چهار دیواری خرداد ماه 1396 (28صفحه)

مشاهده

محدوده 5

 مجله شماره 83 ویژه محدودهنیمه جنوب شرقی محدوده 5 پخش در فردوس شرق و غرب پیامبر شرقی ، اباذر (32صفحه)

مشاهده

محدوده 6

مجله شماره 92 پخش در نیمه شمالغربی منطقه 5 شهرداری تهران جنت آباد شمالی ، مرکزی گلستان ، شهران کن ، کوهسار ، شهرک نفت ، شاهین شمالی، سیمون بولیوار، بعثت، ویژه تیرماه 96 (44 صفحه)

مشاهده

آگهی نامه ویژه برج ه 

مجله شماره11 ویژه خرداد ماه 96 (132 صفحه) ویژه برج های واقع در منطقه 22 شهرداری تهران 

مشاهده

 

EF4 JOOMLA-MONSTER FRAMEWORK DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. onBeforeCompileHead event END